Disclaimer & Copyrights

Copyright

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, (handels)namen, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij L'Etoile conceptstore en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
 De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts gebruikt worden voor privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van L'Etoile conceptstore.
Voor alle gebruikte foto’s ligt het copyright bij de fotografen of merken waar L'Etoile conceptstore mee samenwerkt.

Voor vragen en/of opmerkingen:
 info@letoileconceptstore.nl

Disclaimer

De op de site getoonde informatie wordt door L'Etoile conceptstore met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring noch stilzwijgend, gegeven ter zake van de redelijkheid, juistheid, of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door L'Etoile conceptstore uitdrukkelijk afgewezen.